Audyt Marketingowy - 7punkt

zobacz
o mnie

Dlaczego warto przeprowadzić audyt marketingowy?

dlaczego warto przeprowadzić audyt

Audyt marketingowy ma na celu wskazanie słabych stron w marketingu Twojej firmy oraz możliwości, które nie są jeszcze wykorzystywane. Przeprowadzony audyt pomoże Ci ograniczyć koszty działań, które nie są efektywne dla Twojej firmy. Jednocześnie nakieruje Cię na możliwości, które pomogą Ci rozwinąć i przeskalować firmę.

W efekcie uzyskasz informacje:

 • Które działania marketingowe generują niepotrzebne koszty, a które przekładają się na sprzedaż?
 • Czy podwykonawcy i pracownicy skutecznie realizują zlecone im działania reklamowe?
 • Czy prowadzone działania reklamowe są maksymalnie wykorzystane i trafiają do odpowiedniej grupy klientów?
 • Jakie są efektywne możliwości dotarcia do klientów, których jeszcze nie wykorzystujesz?
 • Czy prawidłowo działa w Twojej firmie etap zamykania sprzedaży?
 • Jak Twoja firma wygląda w stosunku do konkurencji: grupy docelowe, oferta, prowadzone działania reklamowe, narzędzia?

tel. 668 501 463, email: rafal@7punkt.pl

tel. 668 501 463,
email: rafal@7punkt.pl

Zakres audytu

zakres audytu

W zakres audytu marketingowego wchodzą wszelkie aspekty marketingowe, które można realnie zmierzyć i zweryfikować.

Audyt nie zawiera opracowań teoretycznych dotyczących wizji, misji i podobnych zagadnień. Nie obejmuje również zagadnień subiektywnych lub do określenia skuteczności których wymagane są szeroko zakrojone badania rynku i klientów lub badania fokusowe; takich jak na przykład identyfikacja wizualna.

Audyt może zawierać sugestie dotyczące oferowanych produktów i usług. Ograniczając się przy tym do weryfikacji grup docelowych i ewentualnych, niewykorzystywanych możliwości.

Przebieg audytu

Faza przygotowawcza

zakres audytu
 • Bezpośrednie konsultacje z kierownictwem, pracownikami i podwykonawcami odpowiedzialnymi za kwestie marketingowe i obsługę działań marketingowych i sprzedaży.
 • Uzyskanie dostępów do narzędzi wykorzystywanych w prowadzonych działaniach marketingowych.

W wyniku fazy przygotowawczej uzyska się następujące informacje:

 1. Jakie są określone grupy docelowe?
 2. Jaki jest obszar sprzedaży i prowadzonych działań reklamowych w odniesieniu do bezpośredniej konkurencji?
 3. Jaki jest portfel zamówień, które produkty (lub usługi) stanowią:
  • największe wartości sprzedażowe, (generują największy zysk)?
  • największe wartości ilościowe, (generują największe obroty)?
 4. Czy są planowane zmiany w zakresie produktowym?
 5. Czy są opracowane lejki sprzedażowe i jak wygląda etap zamykania sprzedaży?
 6. Jakie są aktualnie koszty reklamowe i jak dysponowane są obwiązki marketingowe?
 7. Jaka jest aktualna wiedza na temat konkurencji i analiza SWOT?

Analiza rynku

analiza rynku audyt
 • Szczegółowa weryfikacja bezpośredniej konkurencji.
 • Wyszukanie i szczegółowa weryfikacja podmiotów mogących stanowić inspirację.

W wyniku przeprowadzonej analizy rynku uzyska się następujące informacje:

 1. Do jakich grup docelowych stara się dotrzeć konkurencja?
 2. W jaki sposób komunikuje o swojej ofercie?
 3. Z jakich narzędzi korzysta i w jakim zakresie?
 4. Jakie uruchamia działania reklamowe?

Analiza narzędzi

analiza narzędzi
 • Serwis internetowy.
 • Konta w zewnętrznych narzędziach i katalogach.
 • Profile społecznościowe.
 • Baza mailingowa oraz forma jej prowadzenia.
 • Narzędzia do prowadzenia działań offline.

W wyniku przeprowadzonej analizy narzędzi uzyska się następujące informacje:

 1. Jak wykorzystywany jest serwis internetowy w procesie sprzedażowym?
 2. Jak wykorzystywane są pozyskiwane kontakty w tym dotyczące klientów?
 3. Czy są efektywnie wykorzystywane konta w zewnętrznych narzędziach i katalogach?
 4. Czy są efektywnie realizowane działania w serwisach społecznościowych?
 5. Czy działania offline są podejmowane z zamierzonym celem i czy maksymalnie wykorzystywany jest ich potencjał?
 6. Czy są wdrożone mechanizmy weryfikujące skuteczność wykorzystywanych narzędzi?

Analiza prowadzonych działań reklamowych

zakres audytu
 • Google Ads.
 • Facebook Ads.
 • Inne działania w promocji internetowej.
 • Działania offline.
 • Działania pozycjonujące.
 • Działania wykorzystujące posiadaną bazę klientów.

W wyniku przeprowadzonej analizy działań reklamowych uzyska się następujące informacje:

 1. Jak pozycjonuje się Twój serwis i jakie są możliwości zwiększenia naturalnych zasięgów?
 2. Jakie wyniki notują działania reklamowe w Google Ads i Facebook Ads?
 3. Jakie działania reklamowe warto uruchomić w Facebook Ads i Google Ads?
 4. Czy są maksymalnie wykorzystywane inne działania, podejmowane w promocji internetowej?
 5. Czy są efektywnie realizowane działania reklamowe offline?
 6. Czy są możliwości wdrożenia programów afilicyjnych, partnerskich, a jeżeli są wdrożone to czy wykorzystuje się ich potencjał?
 7. Czy są wdrożone mechanizmy weryfikujące skuteczność realizowanych działań reklamowych?

tel. 668 501 463, email: rafal@7punkt.pl

tel. 668 501 463,
email: rafal@7punkt.pl

książka

Jak rozwinąć firmę usługową
i skutecznie pozyskiwać klientów?

 • Poznaj 7 zasad, które stosują przedsiębiorcy osiągający sukces.
 • Wprowadź dobre praktyki w swojej firmie.
 • Dowiedz się, jakie działania reklamowe przełożą się na rozwój Twojej firmy.
 • Naucz się weryfikować prace marketingowe, które zlecasz innym.
 • Świadomie i skutecznie rozwijaj swoją firmę.

Kanał edukacyjny

Produkcje video prezentujące skuteczne działania marketingowe dla lokalnych firm usługowych.